มาติววิทย์กัน (พลังงานกล) part เนื้อหา

ว้า ว่าแล้วก็มาถึงการสอบครั้งสุดท้ายของเราแล้วน้า เพื่อนๆในวันพรุ่งี้เราก็จะสอบวิทย์กันแล้วน้าเพื่อนวันนี้ผมขออนุญาตมาขอแบ่งปันความรู้เพื่อนๆในโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ส่วนของการคำนวณหรือทีเราเรียกว่า ฟิสิกส์อะนะครับ หลายๆคนคงไม่ชอบสักเท่าไร แต่ถ้าใครคิดที่จะเรียนสายวิย์หรืออยากที่จะเป็นหมอหรือวิศวะ ก็คงจะหนีไม่พ้นวิชานี้ไปไม่ได้ แต่จะพูดๆไปเรามาเอาพรุ่งนี้ให้รอดก่อนดีกว่านะครับผม 555+ เรื่องขอเนื้อหาในวันนี้ผมขออนุญาติเอาเนื่อหาในตอนเรียนที่ผม ได้โน้ตไว้กับอ้างอิงหนังสือตามบทเรียนไปพร้อมกันนะครับมาเลยๆ

พลังงาน

คำว่าพลังงานในที่นีเราหมายถึงพลังงานกล (mechanical energy)

พลังงานกล หมายถึง ความสามารถที่ทำให้วัตถุทำงานได้ ซึ่งก็แบ่งเป็ฯ 2 แบบด้วยกันนะครับ คือ พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์

พลังงานจลน์ คือพลังงานที่วัตถุมันมีอยู่เนื่องจากอัตราเร็วของมันเอง(พลังงานกลจะมีอยู่ในวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับ ถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่พลังงานกลก็จะไม่มีนะครับ) โดยเราจะหาค่าของมันได้จกงานที่เราเนี่ยใช้ในการที่ทำให้มันหยุดได้นั่นเอง จากสูตร

เมื่อ K.E. หรือ

E k = พลังงานจลน์มีหน่วยเป็นจูล (j)

m   =  มวลของวัตถุที่เคลื่อนที่ มีหน่วยเป็ฯกิโลกรัม (kg)

v    = อัตรเร็วของัตถุในขณะที่หาค่าพลังงานจลน์ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s)

พลังงานศักย์ คือพลังงานที่วัตถุมีอยู๋หรือสะสมอยู๋และพ้อมที่จะทำงานได้ก็มีอยู 2 ชนิดนะครับผม

ก.พลังงานศักย์โน้มถ่วง คือพลังงานทีวัตถุมีอยู๋เนื่องจากระดับความสูงของมัน เราสามารถหาค่าพลังงงานศักย์โน้มถ่วงได้จากงานที่วัตถุได้ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจากที่อยู๋เดิมมาแหล่งอ้างอิง (ถ้าวัตถุมันยิ่งอยู่สูงพลังงานศักย์มันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะมามันแปรผันตรงตามค่า g นะครับ) จากสูตร

เมื่อ P.E. หรือ

Ep = พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีหน่วยเป็นจูลครับ  (J)

m  = มวลของวัตถุที่เคลื่อนที่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)

g  = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้วถ่วงของโลก มีค่าเท่ากับ 9.8 m/s้ แต่ว่าเวลาสอบที่โรงเรียนให้ประมาณเป็นค่า 10 m/s้

h  =ระดับความสูงของวัตถุที่อยู่เหนือตำแน่งอ้างอิง มีหน่วยเป็ฯเมตร (m)

ข.พลังงานศักย์ยืดหยุ่น ในที่นี้ผมไม่รู้ว่าอาจารย์เค้าจะออกหรือป่าวนะครับเพราะในห้องเรียนอาจารย์เค้าไม่ค่อยจะเน้นเท่าไรแต่ก็รู้ไว้เผื่ออาจารย์เค้าออกแล้วกันนะครับ คือพลังงานที่วัคถุมีอยู่เนื่องจากวัตถุมีการยืดหยุ่น เช่น สปิง ยางยืด หรือฟองน้ำ ที่ถูกกดเอาไว้ เมื่อปล่อยมือออกกฏจะทำงานได้

หมายเหตุนิสนึง : หน่วยของพลังงานกลจะเป็นหน่อวยเดียวของงานนัั่่นก็เป็นเพราะว่านิยามของพลังงานกลก็คือความสามารถในกาีรทำงานนั่นเอง เอ่อเกือบลืมๆ สำคัญด้วย

1พลังงานศักย์มีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุอยู่สูงสุด แล้งก็พลังงานจลน์มีค่ามากสุดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด

2.เมื่อโยนวัตถุขึ้นขณะที่โยนพลังงานจลน์มีค่ามากที่สุด ตรงข้ามพลังงานศักจะมีค่าต่ำสุด และที่ต่ำแน่งสูงสุดวัตถุมีพลังงานศักย์สูงสุดพลังงานจลน์ต่ำที่สุด

3.เมื่อโยนลงหรือปล่อยลงขณะที่โยนพลังงานจลน์มีค่าน้อยที่สุด ตรงข้ามพลังงานศักจะมีค่ามากที่สุด และที่ต่ำแน่งสูงสุดวัตถุมีพลังงานศักย์ต่ำสุดพลังงานจลน์มากที่สุด


แค่นี้ทฤษฎีก็แน่นปึกแล้วนะครับผม….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: